fbpx
Loading...
9985 Ft felett ingyenes szállítás!
25 000 Ft felett ajándék!
Minden, ami vegán Környezetvédelmi hitvallásunk

Netamin megújulás nyereményjáték szabályzata

1. Szervező:

A jelen leírásban szereplő játék lebonyolítója a Natural Herbal Kft. (116 Budapest, Fehérvári út 132-144. Adószám: 25910281-2-43. Cégjegyzék szám: 01-09-295793), a netamin.hu webáruház üzemeltetője.

2. Játék


Jelen szabályzat a március 7-én a szervező több felületén meghirdetett “Netamin megújulás nyereményjáték”-ra vonatkozik.

A játék időtartama: 2023.03.07-28.

Nyeremény: hetente 1, összesen 3x50.000 Ft értékű Netamin vásárlási utalvány

Sorsolás: 3 alkalommal, március 14-én, 21-én és 28-án, nem nyilvános formában.

3. Résztvevők

A Szervező által meghirdetett Játékban minden Magyarországon élő személy részt vehet, aki a kiírás szerinti feladatot teljesíti, azaz a részvételi feltételnek megfelel. Kivételt ez alól egyedül a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói jelentenek, illetve mindazok, akik beazonosíthatatlan, nem személyes profillal vesznek részt a játékban – ők a játékból ki vannak zárva.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Részvétel feltételei

A játékban részt vehet, aki a játék ideje alatt a Netaminhoz kapcsolódó fotót (legyen az frissen készített, vagy korábbi) személyes véleményével, megjegyzésével együtt a lenti felületek legalább egyikén a jelzett módon megosztja:

Minden versenyző felületenként egy feltöltéssel vehet részt a nyereményjátékban, azaz minél több felületen írja meg nekünk véleményét, annál nagyobb eséllyel indul a nyereményért.

A fotóval kapcsolatos elvárások: azon szerepelnie kell egy jól felismerhető Netamin terméknek vagy nyomtatott promóciós anyagnak és nem tartalmazhatja más gyártó termékét. A fotó publikálásával a játékos a Natural Herbal Kft. számára jogot biztosít, hogy az általa készített képet és szöveges véleményét a jövőben kommunikációjában (online, offline egyaránt) felhasználhassa.

5. Sorsolások

Szervező a nyereményjáték ideje alatt 3 alkalommal (március 14., 21. és 28.) tart nem nyilvános sorsolást, melyeken minden addig beérkezett, a feltételeknek megfelelő játékos részt vesz, kivéve aki a korábbi sorsolás(ok) alkalmával már nyert. A sorsolási listára mindenki annyiszor kerül fel, ahány felületen helyezett el véleményt (max. 3).

6. Nyeremények és nyertes tájékoztatása

Mindhárom alkalommal 50.000 Ft értékű Netamin vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. Az összeg kuponkód formájában lesz beváltható, a nyertes által kért felosztásban (tehát lehet akár egyösszegű, de több részletre bontott is) a szervező így biztosítja a megoszthatóság, átruházás lehetőségét.

A szervező a nyertesről közösségi felületein, weboldalán és hírlevélben is beszámol, illetve az nyertes által használt közösségi csatornákon is küld számára tájékoztatást.

7. A szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából adódó problémák miatt. Ugyanígy nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyertes a számára megküldött tájékoztató üzenetre a megadott időn belül nem válaszol.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a nyereményjáték során használt Instagram oldalon helyezi el. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

8. Adatkezelés

A játékban való részvétel önkéntes, a játékos a kiírás szerinti kép posztolásával és véleménye megírásával egyértelműen jelzi részvételi szándékát és ezzel automatikusan el is fogadja jelen Játék- és adatkezelési szabályzatot.
A játék során a szervezők a megadott adatokat a netamin.hu Adatvédelmi nyilatkozatában rögzítetteknek megfelelően kezelik, ugyanakkor jelen szabályzat elfogadása után jogosulttá válnak a játékban részt vevők által készített képek saját felületeiken való felhasználására (a szervező weboldala, közösségi oldalai, hírlevele).

9. Jogorvoslat

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10. Záró rendelkezések

A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak, a netamin.hu Adatvédelmi nyilatkozatának és a Facebook, Instagram és Google elveinek megfelelően használható fel.

A játékot az Instagram/Facebook/Google nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele.

Az Instagram/ Facebook/Google nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Budapest, 2023-03-03

Netamin Facebook oldal Netamin Instagram oldal Netamin Pinterest oldal Netamin Youtube csatorna Netamin kapcsolat oldal